پمپ حرارتی زمین گرمایی

 امروزه سیستم های زمین گرمایی به عنوان یکی از کار آمدترین روشها، جهت رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی و آسایش مردم شناخته می شود. شرکت برنولی اولین تولیدکننده سیستم های سرمایشی و گرمایشی پمپ زمین گرمایی است که تحقیقات و مطالعه بر روی سیستم های زمین گرمایی را از سال 1385 شروع نموده و این سیستم ها را به دو صورت آب به هوا  از ظرفیت 2 الی 6 تن و آب به آب از ظرفیت4 الی 20 تن تولید و عرضه می نماید.بر خلاف سیستم های هوا به هوا، مدلهای فوق از قابلیتهای طبیعی زمین برای صرفه جویی در انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.

دمای زمین در عمق 10 متری زمین همواره در طول سال ثابت می ماند و این پتانسیل زمین به کمک مبدل های زمینی در  سیستم زمین گرمایی مورد بهره برداری قرار گیرد. از طرف دیگر این سیستم ها در شرایط هوای محیط و در دمای خیلی بالا راندمان بی نظیر خود را حفظ نماید.

 

                              تصویر محصول آب به هوا                                                         تصویر محصول آب به آب

                           اطلاعات فنی محصول آب به هوا                                              اطلاعات فنی محصول آب به آب

Powered By Matrah Co using MatDNN ™